Schorsing boete tijdens procedure

Na een boetebesluit kan het bestuursorgaan de boete invorderen maar tijdens bezwaar of beroep moet deze daarvoor wel een zwaarwegend belang hebben, anders kan de voorzieningenrechter de invordering schorsen.