Beroep tegen beslissing op bezwaar

De bezwaarprocedure bij de gemeente eindigt met een beslissing op bezwaar. Dat is een besluit in de zin van de wet. Dat betekent dat je binnen zes weken in beroep kunt tegen deze beslissing bij de rechtbank. Met een beroepschrift start de beroepsprocedure. Dat kan je met een advocaat bestuursrecht doen of zelf. Ik behandel zelf regelmatig beroepszaken bij de bestuursrechter van de rechtbank. Gelet op de juridische aspecten in de beroepsprocedure is het zinvol een bestuursrecht advocaat te vragen u bij te staan. Bij de rechtbank behandelt de afdeling bestuursrecht het beroep. Bij een ingewikkelde bestuurszaak behandelen 3 rechters uw beroep (meervoudige kamer).

recht-rechtvaardigheid

In beroep bij rechtbank tegen beslissing op bezwaar

Pas in de beroepsfase kijkt een ‘echte’ rechter naar uw zaak. Dat kan op zich al reden zijn om beroep aan te tekenen tegen de beslissing op bezwaar. De ervaring leert namelijk dat het merendeel van de bezwaarschriften wordt afgewezen in de bezwaarprocedure. De bezwaarcommissie bestaat vaak uit ambtenaren van hetzelfde bestuursorgaan. Bijvoorbeeld juristen van de juridische afdeling van de gemeente. Een bestuursrechter is veel kritischer bij de behandeling van uw bezwaren tegen het besluit van de overheid. Je kunt overigens het bestuursorgaan dat het bezwaar behandelt vragen om de bezwaarfase over te slaan zodat je direct in beroep kan bij de bestuursrechter (art. 7:1a AWB). Mijn ervaring is dat dit verzoek meestal wordt geweigerd.

Beroepschrift tegen beslissing op bezwaar

Binnen de beroepstermijn van 6 weken moet beroep ingesteld worden bij de rechtbank. Dat gebeurd met een beroepschrift waarin de gronden van het beroep geformuleerd worden. Ook kan pro-forma beroep ingesteld worden; dat is beroep op nader aan te voeren gronden. Vaak krijgt u dan nog 4 weken om de gronden van het beroep te formuleren. De verweerder (het bestuursorgaan) zal doorgaans een verweerschrift indienen en dan volgt een mondelinge behandeling van het beroep bij de rechtbank. Het kan soms maanden duren voordat een datum van behandeling wordt bepaald. De uitspraak volgt dan binnen 6-8 weken na de mondelinge behandeling van het beroep op de zitting (waarbij tevens het onderzoek door de rechter wordt gesloten).

In hoger beroep bij Raad van State tegen beslissing rechtbank

Zowel het bestuursorgaan als de rechtbank kan in hoger beroep bij de Raad van State komen van de uitspraak van de rechtbank. Dat moet binnen zes weken na datum van de uitsprak van de rechtbank. De Raad van State oordeelt in allerhoogste instantie over uw rechtszaak. In heb regelmatig zittingen bij de Raad van State. Het is altijd een uitdaging om de belangen van de appellant (degene die in hoger beroep gaat) te behandelen bij de hoogste bestuursrechter. Dat doe ik altijd met volle inzet en overgave. Bij de Raad van State zullen drie rechters (staatsraden) de zaak behandelen. Het is zonder meer zinvol een advocaat bestuursrecht de zaak te laten behandelen omdat het doorgaans juridisch om complexe kwesties gaat als in hoger beroep de hoogste bestuursrechter daarover moet oordelen.