Taak advocaat bestuursrecht

Taak advocaat bestuursrecht

Een advocaat bestuursrecht procedeert en adviseert over besluiten van de overheid. Besluiten waardoor een burger of bedrijf gedupeerd is, soms met groete gevolgen. Daar probeer ik als advocaat iets tegen te doen. Tegen een besluit van de gemeente of ander bestuursorgaan kan een bezwaarschrift ingediend worden, soms ook een zienswijze. Zeker als het juridisch complex is of de belangen groot is het zinvol een bestuursrecht advocaat in te schakelen. Deze advocaat is gespecialiseerd in het procederen over overheidsbesluiten.

Advocaat via rechtsbijstandverzekering

Veel mensen hebben een rechtsbijstandverzekering. Een rechtsbijstandverzekering moet de kosten van een bestuursrecht advocaat vergoeden zodra een procedure gestart moet worden. Bijvoorbeeld een bezwaarprocedure bij de gemeente, of een voorlopige voorziening bij de rechtbank. U heeft dan vrije keuze van een advocaat; dat kan de rechtsbijstandverzekering u niet voorschrijven. De verzekering moet de kosten van de advocaat dragen.

Onterecht besluit: bezwaar en beroep mogelijk

Een besluit kan onterecht zijn, bijvoorbeeld omdat er geen of onvoldoende wettelijke grondslag is; of het besluit in strijd is met een beginsel van behoorlijk bestuur (bijv. het zorgvuldigheidsbeginsel of gelijkheidsbeginsel) . Ook kan een besluit onevenredig zijn. Ook kan een besluit van een bestuursorgaan buiten de bevoegdheid van het bestuursorgaan liggen. Of een procedurefout is gemaakt. Kortom; de bestuursrecht advocaat zoekt naar de gebreken die aan het besluit kleven om zijn cliënt te beschermen tegen onterecht overheidsbesluiten.

Bestuursrecht advocaat inschakelen

Het is zinvol een bestuursrecht advocaat in te schakelen al u zelf niet gewend bent te procederen. Dat hoeft niet, u mag het ook zelf doen. Realiseer wel dat aan het bestuursrecht een wetboek ten grondslag ligt en vaak ook bijzondere weten. De Algemene Wet Bestuursrecht is de ‘grondwet’ voor alle handelingen van bestuursorganen. De advocaat bestuursrecht kent die wet goed en kan daaraan gronden ontlenen om bezwaar en beroep in te stellen. Vaak gaat een besluit om een specifiek onderwerp waar ook een wet op van toepassing is. Bijvoorbeeld een milieuvergunning waarop de Wet Milieubeheer van toepassing is. Of bij een horecavergunning de Drank- en Horecawet. De advocaat bestuursrecht is bekend met deze wetten en kan daar goed over adviseren en procederen. Mail met mij, Mark van Weeren, als u een vraag heeft over rechtsbijstand door een advocaat bestuursrecht: mark@blenheim.nl

Advertenties