Beslissing op bezwaar

Nadat een bezwaarschrift is ingediend neemt het bestuursorgaan een beslissing op bezwaar. Dat moet doorgaans binnen 12 weken na de datum waarop de bezwaartermijn is verstreken. In deze beslissing worden de ingediende bezwaren behandeld en wordt daar een oordeel over gegeven. Dat is een besluit in de zin van de wet waartegen binnen zes weken beroep aangetekend kan worden bij de rechtbank.

 

Advocaat Bestuursrecht Mark van Weeren bezwaar vergunning

Bezwaar gegrond verklaard in beslissing op bezwaar

Indien het bezwaar gegrond worden verklaard kan tegelijk en nieuwe besluit genomen worden. Dat is er dus een nieuw besluit. Het kan ook zijn dat een nieuw besluit op basis van de beslissing op bezwaar nog volgt. Dat moet binnen zes weken en het bestuursorgaan kan gesommeerd worden dat besluit ook te nemen met inachtneming van de beslissing op bezwaar.

Motivering beslissing op bezwaar

De wet bepaald dat de beslissing op bezwaar deugdelijk gemotiveerd moet zijn. Als dat niet zo is dan kan dat reden zijn in beroep te gaan. Dat kan ook tegen een nieuw besluit dat is genomen en waar u het nog steeds niet mee eens bent.

Beroep tegen beslissing op bezwaar

Indien het bezwaar ongegrond wordt verklaard, of u bent het niet eens met het nieuwe besluit dat is genomen,  dan kan binnen zes weken na de beslissing op bezwaar beroep ingesteld worden bij de rechtbank, afdeling bestuursrecht. Bij sommige besluiten is direct beroep bij de Raad van State  (de hoogste bestuursrechter) mogelijk. Indien u in beroep wilt gaan bij de rechtbank dan is het zinvol een advocaat bestuursrecht in te schakelen. De advocaat bestuursrecht kan het juridisch kader toetsen, de proceskansen inschatten en  specifiek juridische verweren formuleren.