Boetebesluit van inspectie ontercht

WAV-boete onterecht – boetebesluit vernietigd – regelmatig sneuvelen opgelegde bestuurlijke boetes in procedures – ik bespreek een voorbeeld.

De inspectie SZW strooit soms met boetes. Ook wel bestuurlijke boetes genoemd. Vooral bij tewerkstelling van vreemdelingen wordt er ongebreideld gehandhaafd. Tegen zo’n WAV-boete gebaseerd op de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) kan de werkgever in beroep met een advocaat en dat is soms zeker aan te raden. De inspectie maakt soms fouten. Een boeterapport kan onzorgvuldig of onduidelijk zijn. Een voorbeeld van een onterecht bestuurlijke boete is deze zaak waarbij een boete van ruim een half miljoen Euro werd vernietigd door de Raad van State in uitspraak vernietiging WAV boete.

boete inspectie advocaat bestuursrecht

Bestuurlijke WAV- boete van EUR 512.000

Aan de bedrijven werd een WAV-boete opgelegd nadat de Inspectie SZW had geconstateerd dat een Roemeense bedrijf 64 Roemeense vreemdelingen heeft ingezet bij de bouw van twee schepen op de Nederlandse scheepswerf, zonder dat voor hen werkvergunningen waren verleend. De bedrijven bestrijden niet dat de werkzaamheden door de vreemdelingen zijn verricht, maar vinden dat voor de werkzaamheden geen vergunningen nodig waren omdat het om ‘grensoverschrijdende dienstverlening’ zou gaan. Naast het inzetten van arbeidskrachten, zouden er volgens de bedrijven namelijk ook andere activiteiten door het Roemeense bedrijf voor de Nederlandse scheepswerf zijn verricht.

Vergunning werk buitenlandse werknemers: grensoverschrijdende dienstverlening?

Als sprake is van grensoverschrijdende dienstverlening, is voor de vreemdelingen (buitenlands werknemers) geen werkvergunning nodig. Om dat vast te kunnen stellen, is van belang of het Roemeense bedrijf louter arbeidskrachten bij de Nederlandse scheepswerf heeft ingezet, of dat er ook nog andere activiteiten door het Roemeense bedrijf werden verricht. Alleen in het laatste geval kan namelijk sprake zijn van grensoverschrijdende dienstverlening.

advies advocaat bestuursrecht

Fout in boeterapport van inspectie SZW

Uit het boeterapport van de inspectie en de daarbij gevoegde verklaringen komt daarover naar het oordeel van de Raad van State echter geen eenduidig beeld naar voren. Zo spreken de verklaringen elkaar tegen. In zo’n geval moet aan de bedrijven het voordeel van de twijfel worden gegund omdat het aan de minister is om de overtreding te bewijzen, aldus de Raad van State. Zij oordeelt dan ook dat “zodanige twijfel is over de vraag of de verplaatsing van de vreemdelingen het doel op zich was van de dienstverrichting, dat de slotsom is dat de minister in zoverre niet in zijn bewijslast is geslaagd”.

Boetebesluit wordt door rechter vernietigd

Het hoger beroep tegen de WAV boetes is in deze zaak gegrond. De Raad van State vernietigt de uitspraak die de rechtbank in beroep heeft gedaan (en waarin de boete slecht voor een klein bedrag werden verminderd). Het hoger beroep loont dus in deze zaak. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is veroordeeld vergoeding van de bedrijven in verband met de behandeling van het bezwaar opgekomen kosten. Hieronder geef ik aan wat je kan doen tegen aankondiging van een boete en een boetebesluit van een toezichthouder.

Advies bij aankondiging voornemen boete inspectie

Toezichthouders kunnen een rapport opmaken van een geconstateerde, een boeterapport. U krijgt het rapport met een dossier toegestuurd. In het dossier vindt u alle relevante informatie die over uw zaak zoals die bij de inspectie of toezichthouder bekend is. Het is belangrijk om het boeterapport met uw advocaat door  te nemen. In het boeterapport kunnen aannames vermeld zijn of feiten die u anders ziet of betwist. De vervolgstap is namelijk dat u van de inspectie een voornemen ontvangt voor een sanctie (bestuurlijke boete of dwangsom) en een uitnodiging om uw zienswijze te geven. Dat kan schriftelijk en dat is raadzaam.

Zienswijze indienen tegen voornemen voor een boete

Die zienswijze dient u bij voorkeur met een advocaat bestuursrecht op te stellen gelet op verschillende juridisch aspecten en het mogelijke vervolg van de procedure met oplegging van de sanctie.  De zienswijze tegen het voornemen gaat naar de inspectie of toezichthouder met uw kritiek gemotiveerd weergegeven. Ik doe dat regelmatig ook mondeling of via online verbinding met het bestuursorgaan. U kunt dan met uw advocaat uw standpunt in een zienswijzegesprek toelichten en desgewenst de schriftelijk opgestelde zienswijze overhandigen.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s