Fouten vergunning Bellamybuurt

Diverse klachten van een aantal bewoners van de Bellamybuurt hebben geleid tot een onderzoek van de Ombudsman. Het onderzoek van de Ombudsman richt zich echter wel op de procedurele aspecten en de feitelijke gang van zaken rondom de sloop van het pand en de vergunningverlening voor de bouw van een nieuw pand op diezelfde locatie in de Wenslauerstraat.

Bezwaar tegen aanvraag bouwvergunning

Fout gemeente bij vergunning Bellamybuurt

Volgens de Ombudsman zijn er diverse fouten gemaakt tijdens de vergunningprocedure:

– indieners van zienswijze tegen voornemen vergunning zijn niet tijdig geïnformeerd;
– er is niet aangeboden een gebrek in een zienswijze te herstellen (bijvoorbeeld ontbreken van een handtekening);
– digitaal indienen van zienswijze ten onrechte genegeerd door gemeente;
– ten onrecht geen handhaving tegen werkzaamheden verricht zonder vergunning.

Ombudsman benoemt fouten gemeente Amsterdam

De Ombudsman stelt in zijn rapport dat de kwaliteit van dienstverlening van de gemeente moet verbeteren. De gemeente dient in ieder geval het volgende te doen:

– werkprocessen bij inkomende post (waaronder zienswijze van bewoners) moet onderzocht worden;
– gemeente moet handhaven als er een overtreding is in de bouw;
– de gemeente Amsterdam dient in gesprek te gaan met de gedupeerde bewoners;
– de gemeente dient de formele gebreken in zienswijzen zoveel als mogelijk te herstellen.

Afdwingen conclusies rapport Ombudsman

De aanbevelingen in het rapport van de Ombudsman dient de gemeente op te volgen. Daar staat echter geen sanctie op. De belanghebbenden (bewoners die klacht hebben ingediend) dienen er op toe te zien dat de gemeente het rapport van de Ombudsman opvolgt. Als dat niet gebeurt dan kan eventueel in kort geding een voorlopige voorziening gevraagd worden. Dat kan bij de bestuursrechter indien al een bezwaar- of beroepsprocedure aanhangig is. Nu de handelwijze van de gemeente ook onrechtmatig is jegens de bewoners kan een advocaat ook bij de civiele rechter in kort geding vorderen  dat de gemeente op straffe van een dwangsom de aanbevelingen van de Ombudsman uitvoert. Lees hier mijn eerdere blog over fouten in procedure voor de bouwvergunning.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s