Onzorgvuldige vergunning bouwproject

Een gemeente laat de oren soms makkelijk hangen richting een projectontwikkelaar. De belangen van omwonenden worden dan onvoldoende in aanmerking genomen. Als er onvoldoende rekening wordt gehouden met belangen van omwonenden dan is het voorspelbaar dat het op een procedure aankomt. Als de zienswijze wordt weggewimpeld zullen de bewoners bezwaar maken tegen een vergunning en de bestuursrechter zal nauwkeurig toetsen of het gemeentebestuur wel volgens de regels vergunning heeft verleent voor het bouwproject.

Bouwprojecten Amsterdam West

In het artikel in NRC van zaterdag 3 juni wordt dit aan de kaak gesteld: Bewoners West gefrustreerd door bestuurlijke organisatie. Veel klachten gaan over bouwprojecten waarvoor het bestemmingsplan vrij snel door de gemeente is aangepast. De nationale ombudsman constateert dat het bestuur van Amsterdam arrogant optreedt tegenover bewoners.

Fouten in vergunning procedure

Zeker bij hoogbouw zal in grote mate naar belangen van omwonenden gekeken moeten worden. De lokale bestuurders onderschatten dat lichtzinnig omgaan met regelgeving wrevel oproept en bewoners wel gedwongen worden een zienswijze in te dienen en bezwaar te maken. In 9 van de 10 gevallen wordt het bezwaar tegen het besluit dan afgewezen en komt vervolgens de bestuursrechter er aan te pas. Zo ging het ook met het bouwplan in de Bellamybuurt in Amsterdam waar NRC verslag van doet. De rechter heeft een half jaar na de afwijzende beslissing op bezwaar de gemeente verzocht de bouwvergunning in te trekken. Bezwaar maken loont dus.

Tip: dien een WOB verzoek in bij onzorgvuldige vergunning procedure

Met verzoek ingevolge de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) kun je bestuurlijke informatie opvragen. Dus alle relevante stukken die in het dossier bij de gemeente zitten over de vergunning aanvraag. Inclusief de aanvragen zelf en correspondentie met de projectontwikkelaar. Ook zienswijzen van anderen worden daarmee openbaar, advies, notulen, rapporten etc. Het besluit is ook vatbaar voor bezwaar. Dus als  niet alle stukken zijn verstrekt of indien ten onrechte een beroep gedaan wordt op de uitzonderingsbepalingen van de WOB kan je een bezwaarschrift indienen.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s