Windmolens: not in my backyard

Niemand wil een snelweg langs zijn vakantiewoning, of een zendmast op 40 meter van je woning, afvalbakken tegenover je huis en ook geen windmolens die je uitzicht bederven. Nimby wordt genoemd: not in my backyard.
Advocaat bestuursrecht Amsterdam

Procederen tegen besluit

Een advocaat bestuursrecht kan een belanghebbende adviseren bij besluiten waarbij het belang van de betrokkene in gevaar komt.  Te dicht bij een woning; het verdwijnen van uitzicht; hinder en overlast door een bedrijf. Het belang van een omwonende kan op vele manieren geraakt worden. Dat betekent overigens niet dat de rechter altijd dat belang beschermd. Belangen dienen afgewogen te worden. En de overheid doet dat soms onvoldoende. Daar kan een belanghebbende over klagen bij de bestuursrechter.

Belangenafweging en zorgvuldigheidsbeginsel bij besluit

Een besluit moet zorgvuldig zijn. Dat betekent dat belangen van omwonenden in aanmerking genomen moeten worden. Indien ook gevaar of nadeel voor het milieu ontstaat dan moet de gemeente toereikend dat er geen  nadelige gevolgen voor het milieu zijn. En ook indien water of natuur geraakt kunnen worden dient dit getoetst te worden door de vergunningverlener. ook daar kan het bezwaar of beroep van een omwonende tegen gericht zijn.

Voorbeeld: bescherming vogelsoorten bij windmolens

De overheid moet ook waken voor het belang van flora en fauna. Waar de natuur in gevaar komt kan een bezwaar gemaakt worden tegen een besluit. In deze uitspraak over windmolens in Wieringermeer greep de rechter in omdat er teveel slachtoffers onder bepaalde vogelsoorten dreigde:
Bij uitspraak van heden in ECLI:NL:RVS:2016:1169 heeft de Afdeling het besluit van de staatssecretaris op de aanvraag voor een ontheffing van de Flora en Faunawet vernietigd, voor zover daarbij de aanvraag is afgewezen voor de op p. 5 van dat besluit genoemde vogelsoorten. Daartoe heeft de Raad van State overwogen dat uit de aan de aanvraag ten grondslag liggende stukken niet kan worden afgeleid dat ten aanzien van deze soorten slechts uiterst incidenteel sprake zal zijn van slachtoffers. Gelet hierop kan de conclusie van de staatssecretaris dat voor deze soorten geen ontheffing benodigd is, geen stand houden.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s