Bezwaar tegen omgevingsvergunning

Een belanghebbende kan bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning). Een bestuursrecht advocaat kan een bezwaarschrift indienen en juridisch motiveren. Ook een rechtspersoon  kan belanghebbende zijn. Dus ook een belangenvereniging of stichting die een bepaald doel nastreeft. Bijvoorbeeld Stichting Milieudefensie of de Bomenstichting. Of zoals is deze zaak de stichting die als doel heeft de bescherming van de schoonheid en het historisch-ruimtelijk karakter van Amsterdam in het algemeen en haar cultuurmonumenten in het bijzonder.

Advocaat Bestuursrecht Mark van Weeren bezwaar vergunning

Bezwaar omgevingsvergunning monument

In deze uitspraak over omgevingsvergunning rijksmonument betrof het een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor het vernieuwen van de fundering, het plaatsen van een dakkapel en het veranderen van het pand met behoud van bestemming daarvan tot drie woningen. Stichting De Groene Reael en Hotel Hoksbergen maakt bezwaar en de aanvrager van de vergunning vindt dat de stichting geen belanghebbende is in de zin van de wet en dus niet ontvankelijk verklaard moet worden in het bezwaar. Dat vindt de rechter niet.

Stichting tekent bezwaar aan tegen monumentenvergunnning

Onder verwijzing naar de uitspraken van de Afdeling van 15 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV5108 en ECLI:NL:RVS:2012:BV5109 overweegt de Afdeling dat voor de vraag of een rechtspersoon belanghebbende is als bedoeld in artikel 1:2, eerste en derde lid, van de Awb, bepalend is of de rechtspersoon (waaronder een vereniging of stichting) krachtens zijn statutaire doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden een rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken algemeen of collectief belang in het bijzonder behartigt.

Statuten stichting maatgevend voor recht op bezwaar tegen vergunning

Blijkens de statuten stelt de stichting zich ten doel ernaar te streven dat op elk denkbaar niveau rekening wordt gehouden met het behoud van het milieu in het werkgebied van de stichting. De stichting heeft tevens als doel de bescherming van de schoonheid en het historisch-ruimtelijk karakter van Amsterdam in het algemeen en haar cultuurmonumenten in het bijzonder. Nu het besluit betrekking heeft op een pand waarbij monumentale waarden aan de orde zijn is het statutaire belang van de stichting rechtstreeks bij het besluit betrokken. Alle bezwaren van de Stichting tegen de monumentenvergunning mogen derhalve door de rechter behandeld worden.

Ander voorbeeld: stichting met doel herplant bomen

Stichting de Woudreus stelt zich blijkens haar statuten ten doel de bescherming van en het behoud van bomen en voorts het bevorderen van herplant, omdat op grote schaal bomenkap plaatsvindt. Speciale aandacht geeft de stichting in haar belangenbehartiging de wijze waarop het beheer van de bossen in zuidwest Drenthe en zuidoost Friesland plaatsvindt. De stichting heeft tevens als doel het bevorderen van het behoud, het herstel en het optimaal beheer van natuur, milieu en landschap, met name in zuidwest Drenthe en zuidoost Friesland.
Lees: uitspraak over doelstelling Stichting

 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s