Nieuwe bestemming onderuit

De overheid moet belang hebben bij een besluit. Ook bij een bestemming in een bestemmingsplan. Een besluit zonder visie is gedoemd te stranden bij de rechter. Zoals een bestemmingsplan voor een jachthaven waar geen behoefte aan is.

zienswijze en beroep tegen bestemmingsplan

Beroep Raad van State succesvol

Het besluit van de Gemeente Harlingen voor een nieuwe jachthaven is vernietigd door de Raad van State. De gemeente wil een cruisesteiger en een jachthaven realiseren. Hiertoe is het bestemmingsplan opgesteld. Een transportbedrijf dat dreigde een vaste ligplaats kwijt te raken ging in beroep tegen het bestemmingsplan en werd door de rechter in het gelijk gesteld. Volgens de Raad van State heeft de Gemeenteraad, door de behoefte aan de jachthaven niet deugdelijk te onderzoeken en niet de nodige kennis te vergaren over de belangen van de Transportrederij, geen goede afweging heeft kunnen maken tussen de belangen die zijn gemoeid met het realiseren van de beoogde jachthaven en de belangen van de Transportrederij.

Ambitieus plan gemeente onderuit door gebrekkig onderzoek

Voor een nieuw bestemmingsplan is gedegen onderzoek en voorbereiding  nodig. In deze rechtszaak had de gemeente de wijzing van de bestemming naar jachthaven onvoldoende onderbouwd. De gemeenteraad heeft desgevraagd geen stukken kunnen overleggen waarin de behoefte aan dit grote aantal nieuwe ligplaatsen in de planperiode wordt becijferd. De desbetreffende gegevens blijken ook niet uit de door partijen genoemde beleidsstukken. De enkele omstandigheid dat de gekozen locatie volgens de raad aantrekkelijk is, snijdt ook geen hout. Ook ‘De Havenvisie is gebaseerd op oude gegevens. De gemeenteraad is volgens de rechter gehouden na te gaan of behoefte bestaat aan de nieuwe bestemming ‘jachthaven’.

Toetsen beroep tegen bestemmingsplan door de rechter

Bij vaststelling van een bestemmingsplan moet de gemeenteraad bestemmingen aanwijzen en regels geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De raad heeft daarbij beleidsruimte en moet de betrokken belangen afwegen. De Raad van State beoordeelt aan de hand van de beroepsgronden of het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in overeenstemming is met het recht. De Afdeling stelt niet zelf vast of het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening, maar beoordeelt aan de hand van die gronden of de raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening.

Zienswijze en bezwaar tegen bestemmingsplan

Een nieuw bestemmingsplan ligt altijd 6 weken ter inzage. Een belanghebbende kan dan een zienswijze indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Dat moet gebeuren want anders kan je daarna niet in beroep gaan tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Raad van State. Formuleer ook alle bezwaren tegen het bestemmingsplan zo ruim mogelijk. Als advocaat bestuursrecht stel in ook regelmatig een zienswijze op tegen ontwerp bestemmingplannen. Het juridisch toetsingkader voor een bestemmingsplan is behoorlijk complex en hulp van een advocaat bestuursrecht is vaak onontbeerlijk. Mail gerust je vraag over (wijziging van) een bestemmingsplan.

 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s