Nieuwe bestemming onderuit

Gemeente moet voldoende belang hebben en ruimtelijke onderbouwing geven bij vaststellen nieuwe bestemming in een bestemmingsplan.