Overtreding bestemmingsplan

Bij gebruik in strijd met bestemmingsplan heeft gemeente de plicht tot handhaving.