Overtreding bestemmingsplan

Handhaving van een bestemming is een taak van de gemeente. Bij overtreding van het bestemmingsplan moet de gemeente een dwangsom opleggen of het pand sluiten (bestuursdwang). Een omwonende of een advocaat bestuursrecht kan een verzoek doen tot handhaving. Tegen een besluit tot weigering van handhaving kan je beroep instellen.

Gebruik in strijd met bestemming advocaat

Gebruik in strijd met bestemmingsplan

Wat voorbeelden van handelen in strijd met de bestemming: een winkelbestemming gebruiken voor horeca; een woning gebruiken als pension; een agrarische bestemming gebruiken als tuincentrum (winkel); een bedrijfsbestemming gebruiken als woning; bestemming kantoor gebruiken als sportschool; pokerwedstrijden organiseren in je woonboot etc.  Voor afwijkend gebruik van de geldende bestemming moet je vergunning aanvragen bij de gemeente. De gemeente Amsterdam stelt ook wel dat bij B&B in je woning sprake is van gebruik in strijd met het bestemmingsplan maar nogal eens onterecht. Dat komt vaak door nogal eigenzinnige interpretatie van de wijze van gebruik van de woning door handhavingsambtenaren van de inspectie. Sluiting van een woning mag niet zomaar.

Verzoek tot handhaving bestemming indienen bij de gemeente

Een omwonende, of andere belanghebbende, kan bij de gemeente aanvraag doen om te handhaven. Een advocaat bestuursrecht kan dat ook doen, dan ziet de gemeente gelijke dat het menens is. Ik zeg dat omdat gemeenten nogal eens een verzoek tot handhaving naast zich neerleggen. Zo’n weigering is een besluit waartegen je binnen zes weken bezwaar kunt maken. En als er een spoedsituatie is dan kan je advocaat tegelijk met het bezwaar een voorlopige voorziening vorderen bij de bestuursrechter.

Verplicht handhaven bij gebruik in strijd met bestemming

Indien sprake is van gebruik in strijd met bestemming volgens het bestemmingsplan dient de gemeente te handhaven. Er geldt een beginselplicht tot handhaving. Alleen in bijzondere omstandigheden mag de gemeente afzien van handhaving, maar daar zal niet snel sprake van zijn. Handhaving door de gemeente moet leiden tot beëindiging van het strijdig gebruik. Alleen een brief schrijven en maanden niets doen is geen handhaven. Een advocaat bestuursrecht zal erop toezien dat de gemeente daadwerkelijk tot handhaving over gaat.

Procedure tegen besluit weigering handhaving door gemeente

Bij ernstige hinder of overlast door strijdig gebruik met het bestemmingsplan is het zak zo spoedig mogelijk naar de rechter te stappen als de gemeente niets (of onvoldoende) doet om te handhaven. Zodra uit een brief van de gemeente blijkt dat ze geen adequate handhaving toepassen kan een advocaat direct bezwaarmaken en in kort geding een voorlopige voorziening vorderen bij de rechtbank. De rechter kan de gemeente gelasten een nieuw besluit te nemen tot handhaving. Mail of bel mij als je een vraag heb over handhaving van bestemmingen.

Onterecht besluit tot weigeren handhaving van overtreding bestemmingsplan

Soms meent de gemeente dat geen sprake is van overtreding van het bestemmingsplan. Dat kan met de uitleg van het bestemmingsplan te maken hebben. Ook dat zal de rechter de doorlag moeten geven of sprake is van strijdig gebruik met de bestemming waartegen handhaven opgetreden moeten worden. Als voorbeeld noem ik de rechtszaak zaak waar een pand de bestemming horeca had waaronder een normale hotelfunctie. Het pand wordt echter gebruikt als uitzendbureau voor uitzendmigranten die er ook vele maanden achtereen wonen. De rechter bepaalt dat de gemeente dus alsnog tot handhaving van het bestemmingsplan moet overgaan. Lees hier de uitspraak van de Raad van State.

Overtreding bestemmingsplan tegen verhuur aan toeristen

Bij verhuur aan toeristen via Airbnb of als B&B wordt een woning tijdelijk en/of gedeeltelijk bewoond door toeristen. Dat is niet per se in strijd met de bestemming “woning’ in het bestemmingsplan. En in het centrum van steden is de bestemming soms ruimer. Als een eigenaar in de ogen van de gemeente langer dan toegestaan aan toeristen verhuurd dan wordt ineens gesteld dat dit in strijd is met de bestemming. Ook als de eigenaar volgens de gemeente niet of te weinig in de woning aanwezig is wordt zijn B&B ineens afgeschilderd als “in strijd met de bestemming”. Ik heb dat inmiddels in diverse zaken voorbij zien komen. Dat is zoeken naar een stok om een verhuurder aan toeristen te slaan. De gemeente heeft de bewijslast van overtredingen van het bestemmingsplan en daar rammelt het vaak. Eigenaren dienen dat ook kritisch te kijken naar de argumentatie in een besluit van de gemeente om verhuur tegen te gaan. Handhaving van de gemeente wordt hier vaak lichtvaardig ingezet om verhuurders af te schrikken (hoge boetes) om ze te laten stoppen met verhuur aan toeristen.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s