Boete Airbnb verhuur teruggedraaid

Boete van EUR 150.000 voor bemiddelingsburo Airbnb verhuur Amsterdam is ingetrokken (Het Parool). De bestuurlijke boete was eerst met veel bombarie door de gemeente wereldkundig gemaakt en nu moet de gemeente na ingediend bezwaar het besluit ongedaan maken.

boete airbnb verhuur gemeente Amsterdam ingetrokken na bezwaar

Symboolpolitiek tegen verhuur toeristen

Een typisch voorbeeld van symboolpolitiek. Flink streng handhaven om mensen  af te schrikken ook al is daar geen goede grond voor. Terecht dat degenen die een onredelijk boete opgelegd krijgt bezwaar aantekent.

Regelgeving Amsterdam loopt achter bij ambities handhaving

De gemeente Amsterdam worstelt al langer met verhuur van kamers of woningen via airbnb. Op mijn advocatenkantoor behandelen we veel beroepzaken tegen opgelegde boetes tegen airbnb verhuur. Ongeveer de helft van die boetes wordt na het indienen van een zienswijze toch niet opgelegd of sneuvelt in de procedure. De regelgeving is rommelig. Het bewijs dat de gemeente moet leveren van “een overtreding” is vaak onder de maat. In het zicht van nieuwe verkiezingen wil de gemeente flink toeristen aanpakken, dat scoort kennelijk. Het is dus zonder meer zinvol een advocaat bestuursrecht de aangezegde boete te laten bekijken. Er kan altijd een zienswijze ingediende worden alvorens een boete wordt opgelegd.

Bewijs overtreding verhuurregels en boeterapport

De gemeente als toezichthouder stelt een boeterapport op en bepaalt of de overtreding bewezen is. De Huisvestingswet en Huisvestingsverordening spelen hierbij een rol. Een ‘overtreder’ wordt vaak ‘woningonttrekking’ aangesmeerd, maar feitelijk is daar helemaal geen sprake van als je tijdelijk een kamer of woning verhuurt. De boete wordt door de gemeente bepaalt aan de hand van boetenormbedragen. De overtreder ontvangt een schriftelijke kennisgeving van het voornemen van de toezichthouder  om  een boete op te leggen. Het bedrijf binnen twee weken op reageren om uw zienswijze (reactie) geven. Het is vaak zinvol een advocaat bestuursrecht de zienswijze op te laten stellen.

Bezwaarschrift tegen boetebeschikking gemeente

Tegen het boetebesluit kan je binnen zes weken bezwaar maken na de datum van verzending van de boetebeschikking. Het bezwaarschrift tegen de boetebeschikking dient aan een aantal wettelijke vereisten te voldoen. Een advocaat bestuursrecht kan gemotiveerd een bezwaarschrift indien teneinde het besluit aan te vechten. Meestal vindt ook een mondelinge behandeling van het bezwaar plaats bij een commissie bezwaarschriften. Je advocaat kan daar het standpunt nader toelichten. De beslissing op het bezwaarschrift volgt binnen 12 weken nadat je het bezwaarschrift hebt ingediend. Wanneer een hoorzitting heeft plaatsgevonden, wordt ook het verslag van de hoorzitting meegestuurd. Indien een advocaat  bezwaar heeft gemaakt, dan ontvangt deze als gemachtigde de beslissing.

Afwijzing in beslissing op bezwaar?

Als het bezwaar wordt afgewezen kan je in beroep bij de bestuursrechter van de rechtbank. Onderaan de beslissing op uw bezwaar staat de rechtbank waar beroep aangetekend kan worden. Beroep aantekenen moet binnen 6 weken na de dag waarop de beslissing op  bezwaar bekend is gemaakt. Voor het aantekenen van beroep moet griffierecht betaald worden aan de rechtbank. Je advocaat kan ook pro forma beroep instellen op nader aan te voeren gronden. Ook in de beroepsprocedure tegen de toezichthouder vindt een mondelinge behandeling plaats bij de bestuursrechter. Je kan  dan met je advocaat op de zitting aanwezig te zijn zodat de rechter u ook vragen kan stellen.

Heb je hier nog een vraag over? Stel vrijblijvend je vraag over bezwaar of beroep tegen een besluit en de juridische mogelijkheden er iets tegen te doen.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s