Vaker beroep tegen boetebesluit

Bestuurlijke boetes van gemeenten leiden steeds vaker tot procedures bij de bestuursrechter