Toezegging ambtenaar

Een toezegging van een ambtenaar. Of een toezegging van de wethouder.
Wat is het waard? Als er vertrouwen is gewekt door de gemeente dan doe je een beroep op het vertrouwensbeginsel om de gemeente aan de toezegging te houden.

vertrouwensbeginsel advocaat bestuursrecht
U zult zich verbazen hoe vaak overheidsdienaren wegkomen met gedane toezeggingen.
In ieder geval altijd een toezegging van een ambtenaar direct bevestigen.

Vertrouwensbeginsel: overheid moet toezeggingen nakomen

Voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel nodig dat er aan het bestuursorgaan toe te rekenen concrete, ondubbelzinnige toezeggingen zijn gedaan door een daartoe bevoegd persoon, waaraan rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden ontleend. Een ambtenaar is vaak niet bevoegd om toezeggingen te doen. Die kan vaak niet aan een toezegging gehouden worden. Maar bij een bestuurder zoals een wethouder kan dat al snel anders zijn. Die is vaak wel bevoegd een toezegging te doen over een onderwerp dat tot zijn taak behoord.

Fout gemeente niet altijd voldoende excuus bij de rechter

Soms gebruikt een gemeente als excuus dat er een fout genaakt is; dat had niet mogen gebeuren. Bijvoorbeeld: een vergunning had niet verleend mogen worden. Maar als dan blijkt dat deze ‘fout’ regelmatig is gemaakt dan kan de gemeente dat niet volhouden. Als een gemeente maandeling op ‘foute’ wijze heeft gecommuniceerd, bijvoorbeeld over voorwaarden om een vergunning te krijgen, dan helpt het niet het verweer dat de gemeente een gemaakte fout niet hoeft te herhalen. Dit kan soms best lastig zijn te beoordelen. Vraag vrijblijvend mijn advies. Als advocaat bestuursrecht heb ik hier regelmatig mee te maken gehad.

Toezegging over vergunning standplaats

Een voorbeeld: in deze uitspraak over toezegging gemeente Amsterdam over een standplaats moest de gemeente op grond van het vertrouwensbeginsel alsnog meewerken aan het beleid dat fout zou zijn geweest. Het onhandige foute beleid was te lang aan iedereen gecommuniceerd om nog geloofwaardig als een fout te kwalificeren. Hieruit blijkt oog dat je soms in hoger beroep moet bij de Raad van State om je gelijk te halen.

Toezegging gemeente inspanningsverplichting

Toezegging kan ook een inspanningsverplichting met zich meebrengen. Dat betekent dat een bestuursorgaan zich inspant om bijvoorbeeld mee te werken aan vergunningverlening en niet kan garanderen dat een vergunning wordt verleend. Als het bestuursorgaan dan zijn best doet in dat traject en bij een negatief resultaat geen schade verhaald wordt.

Gedeputeerde niet bevoegd namens Provincie toezegging te doen

In de zaak van voetbalclub Vitesse (ECLI:NL: HR 2016:1309) ging het over een toezegging van Gedeputeerde van Provinciale Staten. De Hoge Raad bepaalde onder meer dat Gedeputeerde zonder goedkeuring van Provinciale Staten niet bevoegd zijn de provincie te binden. Overigens oordeelde de Hoge Raad ook dat er geen causaal verband zou bestaan tussen onrechtmatig handelen van de provincie en de schade die de voetbalclub claimde (winstafdracht op grond van art 6: 104 BW).

 

 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s