Evenementenvergunning

Evenementenvergunning steeds vaker onderwerp van procedure bestuursrechter