Bezwaarprocedure bij gemeente

Bezwaarschrift indienen tegen besluit

Tegen een besluit van de gemeente of ander bestuursorgaan kan je een bezwaarschrift indienen. Dat kan de geadresseerde van het besluit doen en soms ook een andere belanghebbende; iemand die in zijn belang is geraakt door een besluit. Je kunt een advocaat bestuursrecht vragen het bezwaar in te dienen, maar dat hoeft niet.

Bezwaarprocedure start met bezwaarschrift

De eerste fase is dus een bezwaarprocedure bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. dat kan dus de gemeente zijn, of provincie, of de Minister, een waterschap, Hoogheemraadschap, UWV, etc. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd worden zodat duidelijk is wat uw bezwaren zijn tegen het besluit. Dien een bezwaarschrift altijd in per aangetekende post en per email. En natuurlijk binnen de bezwaar termijn van zes weken na datum van het besluit. Check ook of u een ontvangstbevestiging van het ingediende bezwaarschrift ontvangt.

Commissie bezwaarschriften

De gemeente kan een interne commissie aan wijzen of een bezwaarschriftencommissie laten adviseren over het ingediende bezwaar. Daartoe zal er een mondelinge behandeling plaatsvinden waarop het bezwaarschrift wordt besproken en de bezwaarmaker zij bezwaren kan toelichten. Ook de vertegenwoordiger van de gemeente kan dan reageren op het bezwaarschrift. De leden van de bezwaarcommissie kunnen aan de aanwezigen op de hoorzitting vragen stellen. De bezwaarcommissie komt met een advies dat verstrekt wordt aan het College van B&W die de beslissing op bezwaar moeten nemen. Als dat gebeurt wordt het advies van de commissie ook bijgesloten bij het beslissing op bezwaar die de de bezwaarmaker ontvangt. De beroepstermijn is zes weken na datum van de beslissing op bezwaar.

bedrijf-gesloten

Kort geding bij bestuursrechter

Als er een spoedeisende situatie is dan kan de advocaat bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter, zeg maar een kort geding waarbij de rechter op korte termijn een uitspraak doet, bijvoorbeeld de schorsing van het besluit waar het om gaat. Dat gaat meestal tegelijk met het bezwaarschrift dat wordt ingediend. De Bestuursrechter kan in een voorlopige voorziening allerlei maatregelen treffen om belangen tijdens een bezwaarprocedure veilig te stellen.

 

Advertentie

Eén reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s