Bestuursrechter corrigeert gemeente

Een besluit van de gemeente rammelt soms. Met andere woorden; er is geen redelijke grond voor het besluit of de motivering van het besluit deugt niet. Dan kan het besluit in strijd zijn met de wet of een beginsel van behoorlijk bestuur.

 

Besluit in strijd met beginsel behoorlijk bestuur

Als er iets mankeert aan een besluit van het bestuursorgaan dan is het doorgaans in strijd met een beginsel van behoorlijk bestuur, bijvoorbeeld het motiveringsbeginsel. Of het zorgvuldigheidsbeginsel:

Artikel 3:2 AWB : Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

recht-rechtvaardigheid

Voorbeelden onzorgvuldige besluiten

  • een besluit om kampeerractivitetien toe te staan door de gemeente in een bos deugde niet. De bestuursrechter oordeelde:
    de beslissing geeft onvoldoende bescherming aan eisers (bezwaarmakers) tegen hinder en overlast door kampeeractiviteiten, zodat deze wegens strijd met het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel dient te worden vernietigd.
  • een besluit van de gemeente tegen aanplakbiljetten sneuvelde:
    De omstandigheid dat de bedrijfsvoering het uitvoeren van buitenreclamecampagnes is, en als enige belang zou hebben bij het aanplakken van de desbetreffende aanplakbiljetten en dat het bedrijf zich in het verleden openlijk voorstander heeft getoond van illegaal plakken is naar het oordeel van de Raad van State onvoldoende om tot het oordeel te komen dat appellante als overtreder van het bepaalde in de artikelen 98 en/of 122 van de APV kan worden aangemerkt. De beslissing op bezwaar kan derhalve niet worden gedragen door de daaraan ten grondslag gelegde motivering en dient wegens strijd met artikel 7:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) te worden vernietigd.
  • de gemeente die in beleid de toegang tot coffeeshops (alleen voor ‘leden”) wilde regelen werd door de bestuursrechter tot de orde geroepen:
    De Rb. is van oordeel dat verweerder, in het kader van het motiveringsbeginsel, in onderhavige zaak niet kan volstaan met een verwijzing naar de (openbare orde) situatie in de gmeente.Het bij beleidsregels opleggen van verplichtingen aan burgers is op grond van vaste jurisprudentie niet toegestaan (vgl. HR, 29-10-2004, LJN: AP1359). Dit betekent dat onderhavige beroepsgrond van eiser met betrekking tot het b-criterium slaagt en het bestreden besluit moet worden vernietigd.
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s