Bestuursrechter corrigeert gemeente

Een besluit dient zorgvuldig te zijn voorbereid anders is er strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel.

Advertenties