Bezwaarprocedure bij gemeente

Tegen een besluit van de gemeente kan je als belanghebbende een bezwaarschrift indienen.

Advertenties