Wel vergunning, geen vergunning

Voor een vergunning voor uitbreiding van een woning moet bij afwijking van het bestemmingsplan de ruimtelijke kwaliteit verbeteren