Besluit vernietigd door rechter

Een door de rechter vernietigd besluit is per definitie onrechtmatig en geeft recht op schadevergoeding.