Dwangsom gemeente

Een dwangsombesluit van de gemeente moet evenredig zijn en zorgvuldig anders kan de bestuursrechter in beroepsprocedure het besluit vernietigen.