Beroep tegen bestemmingsplan

Een belanghebbende kan in beroep gaan bij de Raad van State tegen een bestemmingsplan als zijn belang door het plan wordt geschaad.