De procedure voor opleggen last onder dwangsom door de gemeente

De gemeente of ander bestuursorgaan kan tegen een overtreding optreden door een last onder dwangsom op te leggen. Als de overtreding dan niet wordt beëindigd dan verbeurt de overtreder een dwangsom.

Degene die een last onder dwangsom krijgt opgelegd, kan een zienswijze indienen en bezwaar maken. Het schriftelijke voornemen van de sanctie biedt de overtreder de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Omdat de gevolgen van een sanctie verstrekkend kunnen zijn, is het zinvol tijdig een advocaat bestuursrecht te raadplegen en advies te vragen hoe hiermee om te gaan met het dwangsombesluit.

Last onder dwangsom tegen een overtreding

Na constatering van de overtreding zal de gemeente dit eerst melden aan de overtreder met een kennisgeving. In de last onder dwangsom wordt altijd een begunstigingstermijn gesteld waarbinnen de overtreding beëindigd dient te zijn. Degene die de aankondiging voor de dwangsom heeft ontvangen heeft daarmee mogelijkheid binnen die termijn zelf de overtreding te beëindigen. Daarbij wordt meestal een termijn gesteld van meestal vier weken. Na afloop van deze termijn zal de gemeente wederom controleren. Indien er toch nog sprake is van een overtreding dan is de dwangsom verbeurd. Daar zal door een ambtenaar een rapport van worden op gemaakt.

Altijd zienswijze indienen tegen voornemen last onder dwangsom

Na het indienen van de zienswijze zal de gemeente beslissen of het besluit tot last onder dwangsom wordt opgelegd. Indien dat het geval is, dan ontvangt de overtreder het besluit met daarin de begunstigingstermijn waarbinnen alsnog de overtreding beëindigd dient te zijn. De dwangsom kan een bedrag ineens zijn, dan wel een bedrag per tijdseenheid, bijvoorbeeld per dag, met daaraan verbonden een maximum bedrag aan dwangsommen die verbeurd kunnen worden. Indien beëindiging van de overtreding niet binnen de begunstigingstermijn gebeurt, kan de gemeente zelf tot handhaving overgaan om de overtreding te beëindigen. De kosten van de bestuursdwang kunnen dan ten laste van de overtreder gebracht worden. Een advocaat bestuursrecht kan de zienswijze opstellen.

Bezwaar maken tegen dwangsombesluit

De aangeschreven persoon of het aangeschreven bedrijf kan bezwaar maken tegen het besluit en voorlopige voorziening verzoeken bij de bestuursrechter. Een advocaat bestuursrecht die op korte termijn actie kan nemen tegen het dwangsombesluit. Een bezwaarschrift tegen een last onder dwangsom heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat ook tijdens de bezwaarprocedure dwangsommen kunnen verbeuren; een bezwaarprocedure kan immers maanden duren en de termijn waarna dwangsommen verbeurd worden (de begunstigingstermijn) is doorgaans slechts enkele weken. Daarom is het voor het aangeschreven bedrijf of persoon van belang om het besluit geschorst te krijgen, dient een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter gevraagd te worden. De voorlopige voorziening tot schorsing van het besluit houdende last onder dwangsom dient gelijk met het bezwaarschrift ingediend te worden. Het is belangrijk dat bij het bezwaar tegen een last onder dwangsom tevens bezwaar tegen de hoogte van de opgelegde dwangsom wordt gemaakt.

Ik treed regelmatig op tegen gemeente die een dwangsom opleggen. Stel vrijblijvend je vraag.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s