Beroep tegen bestemmingsplan

Een belanghebbende kan in beroep tegen een bestemmingsplan. Daarvoor moet je wel eerst een zienswijze indienen tegen het bestemmingsplan als het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt. Een advocaat bestuursrecht kan de zienswijze en het beroep tegen het bestemmingsplan formuleren.

advocaat beroep bestemmingsplan (640x353)

Bestemmingsplan beoordeling in beroepsprocedure

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet de Gemeenteraad bestemmingen aanwijzen en regels geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De raad heeft daarbij beleidsruimte en moet de betrokken belangen van burgers en bedrijven afwegen. De bestuursrechter beoordeelt aan de hand van de beroepsgronden van de bezwaarmaker(s) of het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in overeenstemming is met het recht. De rechter stelt niet zelf vast of het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening, maar beoordeelt aan de hand van de beroepsgronden tegen het bestemmingsplan of de raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het bestemmingsplan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening.

Beroep bestemmingsplan over bedrijfswoning

Ik geef een voorbeeld van een geslaagd beroep tegen een bestemmingsplan. De bezwaarmaker tegen het Zandvoortse bestemmingsplan heeft een bedrijfswoning, gelegen in het plangebied in Zandvoort. Hij heeft een zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan en is daarna in beroep gegaan bij de Raad van State. Hij kan zich niet verenigen met artikel 1.16 van het bestemmingsplan, waarin het begrip “bedrijfswoning” is omschreven. Verder vreest de bezwaarmaker dat door het nieuwe bestemmingsplan overlast van bedrijven van milieucategorie 3.2 zijn toegelaten en direct aangrenzend aan zijn bedrijfswoning en in de nabijheid van zijn bedrijfswoning bedrijven van milieucategorie 3.1 zijn toegestaan door het nieuwe bestemmingsplan.

Gebruik woning in beroepsprocedure bestemmingsplan

De definitie van bedrijfswoning is fout gegaan volgens de Raad van State. Een gebruiksregel is opgenomen in de bedoelde begripsomschrijving en dat mag niet volgens SVBP 2012. Uit de SVBP 2012 volgt dat in hoofdstuk 1 van de planregels de begrippen worden verklaard die in de planregels voorkomen en een nadere omschrijving behoeven. Elders worden de bestemmingsregels opgenomen, waaronder specifieke gebruiksregels. Dat is reden om het bestemmingsplan te vernietigen op dit onderdeel.

Overlast bedrijven onderwerp beroep tegen bestemmingsplan

Wat betreft het toestaan van een zwaardere milieucategorie 3.2 bedrijven controleert de Raad van State in de beroepsprocedure of deze keuze van de Gemeenteraad de toetsing in rechte kan doorstaan. De Gemeenteraad heeft aansluiting gezocht bij de richtafstanden in de VNG-brochure Milieuzonering. De bestuursrechter oordeelt dat dat de gemeenteraad in redelijkheid deze richtafstand heeft kunnen hanteren voor bedrijven van milieucategorie 3.2 tot de bedrijfswoning van de bezwaarmaker met verwijzing naar de uitspraak van 29 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1815. Van belang daarbij is dat voor een bedrijfswoning op een bedrijventerrein in het algemeen een grotere milieubelasting aanvaardbaar kan worden geacht dan voor een burgerwoning. Daarom is voor deze categorie bedrijven geen sprake van onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat in de bedrijfswoning aldus de rechter.

Bezwaar bestemmingsplan gegrond

Echter met het toestaan van bedrijven in de milieucategorie 3.1 gaat de gemeente in de fout in het bestemmingsplan. Die zwaardere milieucategorie zou direct tegen de bedrijfswoning aan mogen plaatsvinden, terwijl de norm volgens de VNG brochure inzake milieucategorieën 30 meter is. Hoewel de bestuursrechter enige verlaging van een richtafstand op voorhand niet uitsluit in een geval dat sprake is van een bedrijfswoning, is het in dit geval uit oogpunt van een leefbaar woon- en leefklimaat niet aanvaardbaar.  Het beroep tegen het bestemmingplan is de Raad van State dus gegrond verklaard. Het bestemmingsplan wordt op twee onderdelen vernietigd door de bestuursrechter. Aldus heeft de bestuursrechter rechtsbescherming gegeven en rekening gehouden met de belangen van de eigenaar van de woning, hetgeen de gemeente natuurlijk zelf had moeten doen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s