Fout besluit onderuit: schadevergoeding

Fout besluit onderuit: schadevergoeding

Als een beslissing op bezwaar (onherroepelijk) is vernietigd door de rechter (in de beroepsprocedure) dan is het bestuursorgaan (in dit voorbeeld, de gemeente) aansprakelijk voor veroorzaakte schade. In deze rechtszaak werden de lasten onder bestuursdwang herroepen, en kan de bezwaarmaker op grond van onrechtmatige daad aanspraak maken op vergoeding van de schade veroorzaakt door het (vernietigde) besluit.

Geschil overheid en advies advocaat bestuursrecht

Berekenen schade door overheidsbesluit

Een advocaat bestuursrecht kan een schadeberekening maken en indienen. In de procedure bij de bestuursrechter kan je ook om schadevergoeding vragen. Voor het geval de rechter het besluit vernietigd vraag je dan om vaststelling van schadevergoeding. De bestuursrechter is bevoegd tot € 25.000 schade vast te stellen. Voor een hogere schadevergoeding tegen een bestuursorgaan moet je een procedure bij de civiele rechter aanhangig maken.

Bestuursdwang tegen permanente bewoning recreatiewoning

De gemeente had de bewoners van een vakantiewoning aangeschreven om het niet-recreatieve gebruik van de recreatiewoningen op het vakantiepark. Ten onrechte volgens de rechter. De Raad van State was van oordeel dat het college de betreffende persoon ten aanzien van het gebruik van de recreatiewoningen in strijd met het bestemmingsplan “IJsselmeergebied 1997” niet als overtreder had mogen aanmerken. De eigenaar van de recreatiewoning had de gemeente aansprakelijk gesteld voor de door hem geleden schade als gevolg van het verzegelen van de recreatiewoningen.

Verband tussen schade en het (vernietigde) besluit

De bezwaarmaker moet zijn schade bewijzen. Daarvoor geldt het volgende. Het causaal verband (tussen het besluit en de schade) moet worden vastgesteld door vergelijking van enerzijds de situatie zoals die zich in werkelijkheid heeft voorgedaan, en anderzijds de hypothetische situatie die zich zou hebben voorgedaan als de onrechtmatige gedraging (het foute besluit) achterwege was gebleven. Er is geen grond om hierover anders te oordelen indien het gaat om een onrechtmatig besluit van een bestuursorgaan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s